Θεραπευτική Αρχιτεκτονική

Print

Η Αρχιτεκτονική, ως  γεννήτωρ όλου του τεχνητού υλικού κόσμου στον οποίο ζούμε,  φέρει μεγάλη ευθύνη σχετικά με τις επιλογές της.

Η Θεραπευτική Αρχιτεκτονική αφορά τη δημιουργία νέων και την αναδιαρρύθμιση υπαρχόντων κτιριακών χώρων που είναι θεραπευτικοί για τον άνθρωπο. Ο σκοπός του αρχιτέκτονα είναι να επιτύχει την εναρμόνιση όλων των στοιχείων που συνιστούν την ποιότητα ενός χώρου.

Η θεραπεία είναι η διαδικασία αποκατάστασης αρμονίας στον οργανισμό, και η απώλεια της οδηγεί σε ασθένεια. Η θεραπεία δεν δύναται να κατανοηθεί σε αποκοπή από τους δυναμικούς παράγοντες της ζωής ενός ατόμου. Περιλαμβάνει το ίδιο το άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα και το περιβαλλοντικό πλαίσιο καθώς και τον άυλο κόσμο της ενέργειας- τα κβαντικά πεδία όπως ονομάζει η σύγχρονη φυσική.

Μια θεραπευτική δομή κατανοείται ως η ολογραφική προβολή του ευρύτερου συμπαντικού κόσμου. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να αντανακλά τους συμπαντικούς νόμους, όπως ένα ολόγραμμα, σύμφωνα με τη Συστημική θεωρία, τη θεωρία Πεδίου, τη θεωρία Χάους και του Μορφικού Συντονισμού.

Στην εποχή μας διανύουμε πάνω από το 90% του χρόνου μας μέσα σε κτίρια. Η αρχιτεκτονική μέσω συγκεκριμένων επιλογών επηρεάζει το περιβάλλον σαν σύνολο, και συνεπώς τον άνθρωπο καθώς αποτελεί μέλος του.

Η επίδραση των κτιρίων στη βιολογική και ψυχική υγεία του ανθρώπου εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες:

  • Η επιλογή υλικών του κτιριακού σώματος
  • Η ένταξη του κτιρίου στο τοπικό κλίμα και μικροκλίμα
  • Οι πηγές ενέργειας και η ενεργειακή αυτονομία
  • Ο σχεδιασμός του κτιρίου σε σχέση με τους ηλιακούς προσανατολισμούς
  • Η χωροθεσία, η μορφή και η γεωμετρία του κτιρίου και των εσωτερικών χώρων
  • Τα φυσικά και τεχνητά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η τοποθεσία και η σχέση με τη γεωλογία του υπεδάφους

Η κβαντική φυσική έχει αποδείξει πλέον πως το σύμπαν είναι ολογραφικό. Συνεπώς, ότι συμβαίνει γύρω μας είναι αντανάκλαση αυτών που συμβαίνουν μέσα μας. Έτσι λοιπόν, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει μέσα μας, αρκεί να παρατηρήσουμε το περιβάλλον μας.

Κατά αντιστοιχία, ο χώρος που επιλέγουμε να ζούμε ή να εργαζόμαστε έχει εκείνες τις ιδιότητες που συντονίζονται με το εσωτερικό μας. Παρατηρώντας το χώρο και τις ιδιότητες του, μπορούμε να αντιληφθούμε ποια είναι τα προβληματικά τμήματα της ζωής μας, αλλά και ποιες οι αντίστοιχες ποιότητες.

 

 

Συνεπώς, αλλάζοντας το περιβάλλον μας, και εναρμονίζοντας το, αλλάζουμε τη δόνηση της αντανάκλασης της ζωής μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, συντονιζόμενοι με αυτή τη νέα δόνηση, να αλλάξουμε και εμείς τα αντίστοιχα κομμάτια μας μέσα μας.

Το κτίριο είναι το τρίτο μας δέρμα, αφού η ένδυση αποτελεί το δεύτερο επίπεδο μετά το βιολογικό. Εμείς διαπλάθουμε τα κτίρια μας και στη συνέχεια τα κτίρια διαπλάθουν εμάς.

Αλλάζοντας τον τρόπο που αρχιτεκτονούμε, είναι δυνατό να επηρεάσουμε θετικά την υγεία και το ευ ζην του μεγαλύτερου αριθμού των ανθρώπων αλλά και του πλανήτη.

 

Λυδία Γιαννουλοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός – Θεραπευτική Αρχιτεκτονική
MSc Architectural Association London
New York School of Feng Shui

 

HEALING ARCHITECTURE

Αδριανείου 34 Ν. Ψυχικό, Αθήνα 11525

Tel : 6945491088 210-6728453

Web: www.healing-architecture.com,

Mail:  info@healing-architecture.com

Απάντηση